Wijzigingsregeling Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (tweede tranche revisie Programma Beheer)

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-12-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2004, nr. TRCJZ/2004/5399, houdende wijziging van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (tweede tranche revisie Programma Beheer)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de Verordening nr. 1257/99 van 17 mei 1999 van de Raad van de Europese Unie inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen;

Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet agrarisch grondverkeer;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel VI

[Vervallen per 31-12-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2004, met uitzondering van artikel II, onderdeel Y, dat in werking treedt op 1 januari 2005.

  • 2 Artikel III werkt terug tot en met 1 september 2004 en vervalt op 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina