Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 97m, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

Een werkgever die de hoedanigheid van werkgever verliest omdat hij geen werknemers meer in dienst heeft en om die reden ophoudt bij een sector aangesloten te zijn, doet daarvan binnen zes maanden na de dag dat hij ophoudt werkgever te zijn schriftelijk melding bij UWV.

Artikel 2

Indien een werkgever niet tijdig de melding als bedoeld in artikel 1 van dit besluit doet, deelt UWV de werkgever na twee jaar volgende op de dag dat hij ophoudt werkgever te zijn mee dat hij niet meer aangesloten is bij een sector.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 20 september 2004

J.M. Linthorst

voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina