Besluit PZ aanwijzing toezichthouder Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk

[Regeling vervallen per 30-04-2011.]
Geldend van 26-11-2005 t/m 29-04-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Zuivel van 15 september 2004 tot aanwijzing van een toezichthouder ten behoeve van Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk (Besluit PZ aanwijzing toezichthouder Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk)

Artikel 1

[Vervallen per 30-04-2011]

Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 30-04-2011]

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 15 september 2004

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij besluit van 11 november 2005, nr. TRCJZ/2005/2400.

Terug naar begin van de pagina