Overgangsregeling planning jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 19-09-2004 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 september 2004, nr. DJB/Jz-2510853, houdende de inhoud van het provinciale uitvoeringsprogramma 2005 en 2006 en de inhoud van de voortgangsrapportage 2005 en 2006

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 107, tweede en derde lid, van de Wet op de jeugdzorg;

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling planning jeugdzorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina