Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling; compartimentering; goedkoopmansgebruik

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 10-09-2004 t/m 31-12-2006

Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling; compartimentering; goedkoopmansgebruik

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de toepassing van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 08-03-2008]

BV X houdt aandelen in BV Y. De aandelen zijn in de loop van de tijd verworven. In het kader van de bepaling van de jaarwinst waardeert zij deze op de gemiddelde kostprijs.

De aandelen in BV Y vormen thans een deelneming, maar vormden in het verleden gedurende een bepaalde periode geen deelneming. Bij de sfeerovergang is in het verleden geen winst genomen.

BV X verkoopt een gedeelte van de aandelen in BV Y. Dit leidt ertoe dat de over de niet-deelnemingsperiode behaalde winst wordt gerealiseerd.

Kan BV X een LIFO-systeem hanteren bij de bepaling van het compartimenteringsresultaat bij verkoop van de aandelen?

Antwoord

[Vervallen per 08-03-2008]

Nee, BV X kan geen LIFO-systeem hanteren bij de bepaling van het compartimenteringsresultaat bij verkoop van de aandelen.

Het stelsel van waardering op gemiddelde kostprijs kan tot een andere verdeling van de winst over de jaren leiden dan een LIFO-systeem. Het is in strijd met de realiteitszin de jaarwinst op basis van gemiddelde kostprijs te bepalen en dan vervolgens het daarin begrepen compartimenteringsresultaat volgens een LIFO-systeem te berekenen.

Terug naar begin van de pagina