Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2005–2006

[Regeling vervallen per 11-10-2006.]
Geldend van 24-09-2004 t/m 10-10-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 september 2004, nr. SFB-2004/2316 houdende vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2005–2006

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Besluit:

Artikel 1. Hoogte lesgeld

[Vervallen per 11-10-2006]

Het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt voor het cursusjaar 2005–2006 vastgesteld op € 949.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 11-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing met betrekking tot het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2005.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 11-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2005–2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina