Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2004

[Regeling vervallen per 19-11-2006.]
Geldend van 19-12-2004 t/m 18-11-2006

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 september 2004 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening Hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, de Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, de Verordening Hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, de Verordening Hygiënevoorschriften eieren 2002, de Verordening eiproducten 2003 (PPE), de Verordening technische eiproducten 2003 (PPE), de Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003, de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 van het Productschap Pluimvee en Eieren in de jaarlijks op voet van artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie vastgestelde heffingsverordeningen (Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2004).

Artikel 1

[Vervallen per 19-11-2006]

 • 1 De volgende personen, als controleur werkzaam bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Zeist, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordeningen genoemd in het tweede lid:

  • a. mw. P.A.M. Barten, geboren op 1 februari 1966 te Lieshout;

  • b. mw. A. Beutler, geboren op 22 juni 1962 te Hilversum;

  • c. mw. H.G. Dekker, geboren op 14 ]uni 1964 te Holten;

  • d. dhr. R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsaghaen;

  • e. dhr. H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Slagharen;

  • f. dhr. T.F.M. Loeffen, geboren 8 augustus 1964 Groesbeek;

  • g. mw. A.F. Mellema, geboren op 27 november 1972 te Groningen:

  • h. mw. S.H.C. Merkx, geboren op 6 november 1975 te Drunen;

  • i. dhr. W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel;

  • j. dhr. J.A.M. van Spreuwel, geboren op 24 oktober 1965 te Vessem;

  • k. dhr. H.P.F.H. Stals, geboren op 22 februari 1959 te Weert;

  • l. dhr. A.C.J.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot.

Artikel 2

[Vervallen per 19-11-2006]

Het Besluit aanwijzing toezichtsinstantie Verordening eiproducten 2003 (PPE), het Besluit aanwijzing toezichtsinstantie Verordening technische eiproducten 2003 (PPE), het Besluit aanwijzing toezichtsinstantie Verordening produktie van en handel in broedei-en levend pluimvee 2003, het Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, en het Besluit aanwijzing toezichtsinstantie Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003, worden ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 19-11-2006]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2004.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 september 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 6 december 2004, nr. TRCJZ/2004/5438.

Terug naar begin van de pagina