Besluit mandaatverlening aan directeur-generaal Voedsel en Waren Autoriteit

[Regeling vervallen per 01-02-2018.]
Geldend van 19-01-2012 t/m 31-01-2018

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 september 2004, nr. VGP/P&L 2514399, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2018]

  • 2 De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bevoegd ter zake van het eerste lid ondermandaat te verlenen aan de directeur Toezicht van de Voedsel en Waren Autoriteit.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

    ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit’; onderscheidenlijk

    ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de de Hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en import, de Hoofdinspecteur van de divisie Landbouw en natuur en de Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 30 juli 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina