Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005

[Regeling vervallen per 09-09-2012.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 08-09-2012

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 september 2004, houdende de instelling van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 09-09-2012]

In deze verordening wordt verstaan onder:

productschap

: het Productschap Vee en Vlees;

bestuur

: het bestuur van het productschap;

commissie

: de Commissie Vleesindustrie van het productschap;

Artikel 2

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Er is een Fonds voedselveiligheid vee- en vleessector.

  • 2 De middelen van het fonds maken deel uit het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 12 miljoen niet overschrijden.

  • 3 Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur optreedt als vereffenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 09-09-2012]

De baten van het fonds bestaan uit:

Artikel 4

[Vervallen per 09-09-2012]

Het fonds heeft ten doel bij te dragen in de financiering van onderzoeksprojecten en initiatieven gericht op de verbetering en verdere ontwikkeling van voedselveiligheidsgaranties, waaronder de verbetering van hygiëne en arbeidsomstandigheden, het introduceren van effectieve en efficiënte keuringsmethodieken, infrastructuren en kennisstructuren in de Nederlandse vee- en vleessector.

Artikel 5

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Het bestuur beslist over de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met het in artikel 4 bepaalde doel.

  • 2 Het bestuur neemt geen besluit over de besteding van de middelen dan op voorstel van de commissie.

  • 3 Het bestuur kan op voorstel van de commissie bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met het in artikel 4 bepaalde doel.

Artikel 6

[Vervallen per 09-09-2012]

De heffingen die bij de in artikel 3, onder a, bedoelde verordeningen worden vastgesteld bedragen ten hoogste:

€ 2,98

per rund;

€ 1,22

per kalf;

€ 0,56

per varken;

€ 1,04

per schaap; en

€ 1,04

per geit.

Artikel 7

[Vervallen per 09-09-2012]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 8

[Vervallen per 09-09-2012]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005.

Zoetermeer, 8 september 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 27 januari 2005.

Terug naar begin van de pagina