Besluit buitenwerkingstelling restauratie-behoefteraming

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 01-12-2004 t/m 31-01-2006

Besluit van 6 september 2004, houdende buitenwerkingstelling van de restauratie-behoefteraming (Besluit buitenwerkingstelling restauratie-behoefteraming)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 4 juni 2004, nr. WJZ/2004/57595 (8141), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 34 van de Monumentenwet 1988;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2004, nr. W05.04.0230/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 1 september 2004, nr. WJZ/2004/39867 (8141), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitenwerkingstelling restauratie-behoefteraming.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 september 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. C. van der Laan

Uitgegeven de zestiende september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina