Regeling vervoersverbod bijen Heerlen 2004

[Regeling vervallen per 04-11-2004.]
Geldend van 03-09-2004 t/m 03-11-2004

Regeling vervoersverbod bijen Heerlen 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-11-2004]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf de kruising van de Wickraderweg (Heerlen) en de Heerenweg, de Heerenweg volgend in noordelijke richting tot aan de Vinkenstraat.

 • 2. De Vinkenstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Heideveldweg.

 • 3. De Heideveldweg volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting in de Kapelweg, overgaand in de Hompertsweg, overgaand in de Moltweg tot aan de Pasweg.

 • 4. De Pasweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Heerlenseweg.

 • 5. De Heerlenseweg volgend in westelijke richting Melchersstraat.

 • 6. De Melchersstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de Einsteinstraat.

 • 7. De Einsteinstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Hofstraat.

 • 8. De Hofstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Euregioweg, overgaand in de Imstenraderweg tot aan de Heerlenersteenweg.

 • 9. De Heerlenersteenweg volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Valkenhuizerlaan.

 • 10. De Valkenhuizerlaan volgend in westelijke richting tot aan de Locht.

 • 11. De Locht volgend in zuidelijke richting tot aan de Beitel.

 • 12. De Beitel volgend in westelijke richting tot aan de N300.

 • 13. De N300 volgend in westelijke richting overgaand in de N596, overgaand in de Rolduckerweg tot aan de Steenstraat.

 • 14. De Steenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Hulsbergweg tot aan de Huls.

 • 15. De Huls volgend in noordelijke richting tot aan de Loevemicherweg.

 • 16. De Loevemicherweg volgend in westelijke richting overgaand in Wissemicherweg, overgaand in Weg Door het Boschveld, overgaand in Vrouwenheideweg tot aan de Mingersborg.

 • 17. De Mingersborg volgend in noordelijke richting tot aan de Vrakelbergerweg.

 • 18. De Vrakelbergerweg volgend in westelijke richting tot aan de Korenweg.

 • 19. De Korenweg volgend in noordelijke richting tot aan de Kolmonterweg.

 • 20. De Kolmonterweg volgend in westelijke richting overgaand in Colmont tot aan de Kruishoeveweg.

 • 21. De Kruishoeveweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Karstraat tot aan de Midweg.

 • 22. De Midweg volgend in oostelijke richting tot aan de Valkenburgerweg.

 • 23. De Valkenburgerweg volgend in westelijke richting tot aan de Tenelenweg.

 • 24. De Tenelenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Spekhouwerstraat, overgaand in de Molenbeekstraat tot aan de Parallelweg.

 • 25. De Parallelweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Jeustraat tot aan de Hoolstraat.

 • 26. De Hoolstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Putterweg, overgaand in de Beersdalweg, overgaand in de Kloosterweg tot aan de Wickraderweg.

 • 27. De Wickraderweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de Heerenweg.

Artikel 2

[Vervallen per 04-11-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod bijen Heerlen 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 04-11-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt aan de media en treedt op 3 september 2004 om 17.00 uur in werking.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwalteit

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina