Wijzigingsbesluit Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-04-2007.]
Geldend van 21-10-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 september 2004, nr. TP-MO 4053351, houdende wijziging Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met het beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel II

Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen worden met de inwerkingtreding van dit besluit aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. Deze aanwijzing vervalt zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. Op aanvragen die binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit bij het college zijn ingediend is de procedure van veilen van toepassing.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina