Regeling spreiding zomervakanties 2006 - 2008

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 22-01-2014

Regeling spreiding zomervakanties 2006 - 2008

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Regio’s en perioden van zomervakantie

[Vervallen per 23-01-2014]

Voor de vaststelling van de perioden van zomervakantie, genoemd in artikel 5, derde lid, behoort een school tot één van de regio’s, genoemd in artikel 3. De plaats van vestiging is bepalend voor de regio waartoe een school behoort. Indien een school vestigingen heeft in meer dan één regio, behoort elke vestiging tot de regio waarin ze is gelegen.

Artikel 3. Regio-indeling zomervakanties

[Vervallen per 23-01-2014]

De regio’s, bedoeld in artikel 2, zijn:

 • a. regio noord, bestaande uit: de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Flevoland, met uitzondering van de gemeente Zeewolde, de provincie Noord-Holland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland, de gemeente Hattem, en wat betreft de provincie Utrecht, de gemeente Eemnes;

 • b. regio midden, bestaande uit: de provincie Utrecht, met uitzondering van de gemeente Eemnes, de provincie Zuid-Holland, alsmede wat betreft de provincie Flevoland, de gemeente Zeewolde, wat betreft de provincie Gelderland, de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hummelo en Keppel, en Kesteren met uitzondering van de voormalige gemeente Dodewaard. Voorts Lichtenvoorde, Lingewaal, Lochem, Neede, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Wisch, Zelhem en Zutphen, en wat betreft de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Werkendam en Woudrichem;

 • c. regio zuid, bestaande uit: de provincies Limburg en Noord-Brabant, met uitzondering van de gemeenten Werkendam en Woudrichem, de provincie Zeeland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland, de gemeenten Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Didam, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Kesteren, voorzover het betreft de voormalige gemeente Dodewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.

Artikel 4. Samenvoeging gemeenten

[Vervallen per 23-01-2014]

Bij samenvoeging van gemeenten na publicatie van deze regeling behoort de nieuw te vormen gemeente tot dezelfde regio als die waartoe de samengevoegde gemeenten behoorden. Als de samen te voegen gemeenten tot verschillende regio’s behoorden, beslist de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap tot welke regio de nieuwe gemeente zal behoren.

Artikel 5. Zomervakanties 2006 tot en met 2008

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De zomervakantie omvat voor een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, alsmede voor het speciaal onderwijs aan een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs de in het schema van het derde lid aangegeven periode van zes weken.

 • 2 De zomervakantie omvat voor een school voor voortgezet onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, alsmede voor het voortgezet speciaal onderwijs aan een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs de in het schema van het derde lid aangegeven periode van zeven weken.

 • 3 De perioden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn voor de jaren 2006, 2007 en 2008 vastgesteld, zoals hieronder in een schema is aangegeven. In dit schema is BO= basisonderwijs, SO = speciaal onderwijs en VO = voortgezet onderwijs:

  REGIO NOORD

  BO/SO

  22 juli t/m 3 september 2006

   

  VO

  15 juli t/m 3 september 2006

  REGIO MIDDEN

  BO/SO

  8 juli t/m 20 augustus 2006

   

  VO

  8 juli t/m 27 augustus 2006

  REGIO ZUID

  BO/SO

  1 juli t/m 13 augustus 2006

   

  VO

  1 juli t/m 20 augustus 2006

  REGIO NOORD

  BO/SO

  7 juli t/m 19 augustus 2007

   

  VO

  7 juli t/m 26 augustus 2007

  REGIO MIDDEN

  BO/SO

  21 juli t/m 2 september 2007

   

  VO

  14 juli t/m 2 september 2007

  REGIO ZUID

  BO/SO

  30 juni t/m 12 augustus 2007

   

  VO

  30 juni t/m 19 augustus 2007

  REGIO NOORD

  BO/SO

  28 juni t/m 10 augustus 2008

   

  VO

  28 juni t/m 17 augustus 2008

  REGIO MIDDEN

  BO/SO

  19 juli t/m 31 augustus 2008

   

  VO

  12 juli t/m 31 augustus 2008

  REGIO ZUID

  BO/SO

  5 juli t/m 17 augustus 2008

   

  VO

  5 juli t/m 24 augustus 2008

Artikel 6. Afwijkende regio en vakantieperioden

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school kan de periode, vastgesteld in artikel 5, derde lid, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

 • 2 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school, indien meer dan de helft van de leerlingen van de school in een andere regio woont dan die van de school, die andere regio aanwijzen ten behoeve van de periode, vastgesteld in artikel 5, derde lid. Voor de vaststelling van het aantal leerlingen, bedoeld in de eerste zin, wordt uitgegaan van het aantal leerlingen in het voorafgaande schooljaar.

 • 3 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, indien gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens meer dan zeventig procent van de leerlingen is doorgestroomd naar scholen voor voortgezet onderwijs in een andere regio dan die van de school, met ingang van het daaropvolgend schooljaar die andere regio aanwijzen ten behoeve van de periode, vastgesteld in artikel 5, derde lid.

 • 4 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school die gelegen is in een gemeente die tegen een regiogrens aanligt en die minder dan 50.000 inwoners telt, de voor zijn school geldende periode, vastgesteld in artikel 5, derde lid, zodanig naar één week vroeger of één week later verschuiven dat de in artikel 5, eerste lid, bedoelde periode van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de ene regio vijf weken gemeenschappelijk heeft met de in artikel 5, tweede lid, bedoelde periode van het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de andere regio.

 • 5 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs met een dislocatie of nevenvestiging in een andere regio dan die van de hoofdvestiging, voor deze school de periode, bedoeld in artikel 5, tweede lid, zodanig vaststellen dat die periode niet eerder begint dan de vroegste periode en niet later eindigt dan de laatste periode van een van de vestigingen.

 • 6 Indien het vijfde lid van toepassing is, kan het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die in de nabijheid van de hoofdvestiging, een dislocatie of een nevenvestiging van de school voor voortgezet onderwijs zijn gelegen, de periode, bedoeld in artikel 5, eerste lid, zodanig vaststellen dat die periode vijf weken gemeenschappelijk heeft met de periode van de school voor voortgezet onderwijs, vastgesteld volgens het vijfde lid.

 • 7 Het bevoegd gezag van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs kan voor het voortgezet speciaal onderwijs de periode, vastgesteld in artikel 4, derde lid, gelijkstellen met de in artikel 5, eerste lid, bedoelde periode van het speciaal onderwijs.

 • 8 Het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs kan, voorzover het betreft:

  • a. een school voor zeer moeilijk lerende kinderen,

  • b. een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen,

  • c. een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen,

  • d. een school voor langdurig zieke kinderen,

  • e. een school voor meervoudig gehandicapte kinderen,

  • f. een school waaraan een afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen is verbonden,

  • g. een school waaraan een afdeling voor meervoudig gehandicapte kinderen is verbonden,de perioden, vastgesteld in artikel 5, derde lid, bekorten.

 • 9 In afwijking van het gestelde onder artikel 5, eerste en tweede lid hebben in de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog de zomervakanties in het primair onderwijs een duur van 5 weken en in het voortgezet onderwijs een duur van 6 weken. In afwijking van het gestelde onder het derde lid van artikel 5 beginnen de zomervakanties in deze gemeenten steeds tegelijk met die regio welke het eerst vakantie heeft.

 • 10 De inspectie toetst of de afwijkingen, bedoeld in het tweede, derde, vijfde en zesde lid, voldoen aan de in deze leden genoemde voorschriften.

Artikel 7. Afwijkingen op verzoek

[Vervallen per 23-01-2014]

Het bevoegd gezag van een school kan, in geval van bijzondere omstandigheden bij de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap een verzoek indienen om te mogen afwijken van de perioden, vastgesteld in artikel 5, derde lid.

Artikel 8. Voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs

[Vervallen per 23-01-2014]

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs kan in bijzondere gevallen en onder voorwaarde dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs doorgang vinden op de daarvoor voorgeschreven tijdstippen, dagen die door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap of de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit voor de scholen als examendag zijn aangewezen, voor vakantie bestemmen.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2005.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling spreiding zomervakanties 2006-2008.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Adviesdata kleine vakanties schooljaar 2005-2006 t/m 2007-2008

[Vervallen per 23-01-2014]

Schooljaar 2005 - 2006

Vakantie

regio

week

Adviesdata

Herfst

Midden + Zuid

42

15 oktober t/m 23 oktober 2005

Herfst

Noord

43

22 oktober t/m 30 oktober 2005

Kerst

Alle

52+1

24 december 2005 t/m 8 januari 2006

Voorjaar

Noord + Midden

8

18 februari t/m 26 februari 2006

Voorjaar

Zuid

9

25 februari t/m 5 maart 2006

Mei

Alle

18

29 april t/m 7 mei 2006

Schooljaar 2006 - 2007

Vakantie

regio

week

Adviesdata

Herfst

Zuid

42

14 oktober t/m 22 oktober 2006

Herfst

Noord + Midden

43

21 oktober t/m 29 oktober 2006

Kerst

Alle

52+1

23 december 2006 t/m 7 januari 2007

Voorjaar

Midden + zuid

8

17 februari t/m 25 februari 2007

Voorjaar

Noord

9

24 februari t/m 4 maart 2007

Mei

Alle

18

28 april t/m 6 mei 2007

Schooljaar 2007 - 2008

Vakantie

Regio

Week

Adviesdata

Herfst

Noord

42

13 oktober t/m 21 oktober 2007

Herfst

Midden + zuid

43

20 oktober t/m 28 oktober 2007

Kerst

Alle

52 + 1

22 december 2007 t/m 6 januari 2008

Voorjaar

Zuid

8

16 februari t/m 24 februari 2008

Voorjaar

Noord + Midden

9

23 februari t/m 3 maart 2008

Mei

Alle

18

26 april t/m 5 mei 2008

Bijlage 2

[Vervallen per 23-01-2014]

Regio-indeling en voorlopige data zomervakanties 2009 tot en met 2011

[Vervallen per 23-01-2014]

Regio Noord

BO/SO

4 juli t/m 16 augustus 2009

 

VO

4 juli t/m 23 augustus 2009

Regio Midden

BO/SO

11 juli t/m 23 augustus 2009

 

VO

11 juli t/m 30 augustus 2009

Regio Zuid

BO/SO

25 juli t/m 6 september 2009

 

VO

18 juli t/m 6 september 2009

Regio Noord

BO/SO

10 juli t/m 22 augustus 2010

 

VO

10 juli t/m 29 augustus 2010

Regio Midden

BO/SO

3 juli t/m 15 augustus 2010

 

VO

3 juli t/m 22 augustus 2010

Regio Zuid

BO/SO

24 juli t/m 5 september 2010

 

VO

17 juli t/m 5 september 2010

Regio Noord

BO/SO

23 juli t/m 4 september 2011

 

VO

16 juli t/m 4 september 2011

Regio Midden

BO/SO

2 juli t/m 14 augustus 2011

 

VO

2 juli t/m 21 augustus 2011

Regio Zuid

BO/SO

9 juli t/m 21 augustus 2011

 

VO

9 juli t/m 28 augustus 2011

Regio-indeling en voorlopige adviesdata voor de kleine vakanties

[Vervallen per 23-01-2014]

Schooljaar 2008 - 2009

Vakantie

regio

week

adviesdata

Herfst

Midden/Zuid

42

11 oktober t/m 19 oktober 2008

Herfst

Noord

43

18 oktober t/m 26 oktober 2008

Kerst

Alle

52 + 1

20 december 2008 t/m 4 januari 2009

Voorjaar

Midden/Noord

8

14 februari t/m 22 februari 2009

Voorjaar

Zuid

9

21 februari t/m 1 maart 2009

Mei

Alle

18

26 april t/m 5 mei 2009

Schooljaar 2009 - 2010

Vakantie

Regio

Week

Adviesdata

Herfst

Midden/Noord

43

17 oktober t/m 25 oktober 2009

Herfst

Zuid

44

24 oktober t/m 1 november 2009

Kerst

Alle

51 + 52

19 december 2009 t/m 3 januari 2010

Voorjaar

Alle

8

20 februari t/m 28 februari 2010

Mei

Alle

18

30 april t/m 9 mei 2010

Vakantie

regio

week

adviesdata

Herfst

Midden/Zuid

42

16 oktober t/m 24 oktober 2010

Herfst

Noord

43

23 oktober t/m 31 oktober 2010

Kerst

Alle

51 + 52

18 december 2010 t/m 2 januari 2011

Voorjaar

Alle

8

19 februari t/m 27 februari 2011

Mei

Alle

18

30 april t/m 8 mei 2011

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina