Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers

[Regeling vervallen per 29-07-2005.]
Geldend van 01-10-2004 t/m 28-07-2005

Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op het vierde lid van art. 72a WW;

Besluit:

Artikel 1. De maximum vergoeding overheidswerkgever

[Vervallen per 29-07-2005]

De maximum vergoeding aan de overheidswerkgever voor inschakeling in het arbeidsproces van personen als bedoeld in artikel 78a bedraagt € 3250,- exclusief BTW.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-07-2005]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de staatscourant.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 29-07-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 30 augustus 2004

J.M. Linthorst

voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina