Wijzigingsbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, enz. (herstellen invoerfout [...] uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan)

Geldend van 31-08-2004 t/m heden

Besluit van 23 augustus 2004 tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met het herstellen van een invoerfout en wijziging van uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 juli 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-1650, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de

artikelen 8.4 en 8.15 van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 18 augustus 2004, nr. W09.04.0313/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 20 augustus 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-2087, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III. Invoeringsbepaling

 • 1 Dit artikel is van toepassing indien de inwerkingtreding van dit besluit niet samenvalt met het begin van het gebruiksjaar.

 • 2 De grenswaarden voor de geluidbelasting in de na inwerkingtreding van dit besluit resterende periode van het gebruiksjaar zijn de in onderstaande tabellen genoemde waarden:

  Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

  Inwerkingtreding op 2 september 2004

  punt nr.

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  50,88

  (51,88)

  2

  100.475

  472.525

  51,48

  (52,48)

  3

  104.150

  474.925

  51,53

  (52,53)

  4

  106.325

  477.125

  51,12

  (52,12)

  5

  108.875

  478.725

  51,01

  (52,01)

  6

  109.675

  481.125

  53,73

  (54,73)

  7

  107.625

  486.025

  50,61

  (51,61)

  8

  107.725

  489.075

  51,25

  (52,25)

  9

  107.725

  492.100

  49,79

  (50,79)

  10

  108.525

  495.350

  52,20

  (53,20)

  11

  109.175

  498.100

  51,80

  (52,80)

  12

  109.550

  500.725

  51,52

  (52,52)

  13

  110.250

  503.025

  51,04

  (52,04)

  14

  110.775

  500.550

  50,80

  (51,80)

  15

  110.575

  496.725

  51,62

  (52,62)

  16

  111.750

  491.425

  51,42

  (52,42)

  17

  111.825

  487.425

  51,73

  (52,73)

  18

  111.950

  485.275

  52,18

  (53,18)

  19

  113.625

  482.275

  45,69

  (46,69)

  20

  116.175

  481.925

  52,34

  (53,34)

  21

  119.050

  481.900

  49,72

  (50,72)

  22

  122.025

  481.450

  49,53

  (50,53)

  23

  118.800

  481.050

  49,94

  (50,94)

  24

  114.525

  476.925

  50,32

  (51,32)

  25

  116.100

  474.050

  50,59

  (51,59)

  26

  113.575

  472.550

  49,04

  (50,04)

  27

  112.500

  468.500

  50,92

  (51,92)

  28

  112.600

  472.325

  49,38

  (50,38)

  29

  112.525

  475.400

  50,30

  (51,30)

  30

  110.475

  475.250

  50,87

  (51,87)

  31

  108.600

  475.075

  52,85

  (53,85)

  32

  110.150

  471.075

  51,12

  (52,12)

  33

  106.800

  471.150

  50,70

  (51,70)

  34

  103.400

  472.225

  51,81

  (52,81)

  35

  98.400

  470.300

  51,12

  (52,12)

  Berekeningsnummer: 2004-07-01 09:00:10

  XY-coördinaten in meters (RD-stelsel)

  Grenswaarden handhavingspunten periode 23–07 uur Lnight [dB(A)]

  Inwerkingtreding op 2 september 2004

  punt

  nr.

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  47,31

  (48,31)

  2

  104.150

  474.925

  43,98

  (44,98)

  3

  105.750

  476.600

  42,79

  (43,79)

  4

  108.875

  478.725

  43,72

  (44,72)

  5

  108.025

  485.875

  46,58

  (47,58)

  6

  108.350

  492.100

  44,44

  (45,44)

  7

  108.525

  495.350

  43,28

  (44,28)

  8

  109.275

  501.750

  42,75

  (43,75)

  9

  109.675

  504.850

  42,13

  (43,13)

  10

  110.825

  504.425

  42,48

  (43,48)

  11

  110.775

  500.550

  43,57

  (44,57)

  12

  110.575

  496.725

  44,53

  (45,53)

  13

  110.600

  494.400

  44,66

  (45,66)

  14

  110.175

  488.550

  45,86

  (46,86)

  15

  118.825

  481.650

  45,39

  (46,39)

  16

  120.250

  481.500

  44,28

  (45,28)

  17

  118.825

  481.350

  45,55

  (46,55)

  18

  111.000

  476.350

  43,00

  (44,00)

  19

  109.175

  474.600

  41,93

  (42,93)

  20

  110.750

  471.600

  42,71

  (43,71)

  21

  115.875

  468.125

  41,02

  (42,02)

  22

  111.800

  467.525

  41,76

  (42,76)

  23

  109.500

  468.025

  42,37

  (43,37)

  24

  106.000

  471.050

  41,78

  (42,78)

  25

  100.475

  472.525

  43,53

  (44,53)

  Berekeningsnummer: 2004-07-01 10:00:10

  XY-coördinaten in meters (RD-stelsel)

Artikel IV. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 2 september 2004, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 2 september 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 augustus 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S. M. Dekker

Uitgegeven de dertigste augustus 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina