Regeling liquidemiddelenbeheer rechtspersonen ex artikel 45, tweede lid, CW 2001

[Regeling vervallen per 22-04-2007 met terugwerkende kracht tot 01-09-2004.]
Geldend van 01-09-2004 t/m 01-09-2004

Regeling van 23 augustus 2004, houdende voorschriften inzake het liquidemiddelenbeheer van de rechtspersonen, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 (Regeling liquidemiddelenbeheer rechtspersonen ex artikel 45, tweede lid, CW 2001)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 49a van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-04-2007]

  • 1 De producten, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 hebben uitsluitend de vorm van:

    • a. producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het einde van de looptijd intact is, uitgezet bij een instelling die voldoet aan de in het tweede lid bedoelde eisen;

    • b. vastrentende waarden, uitgegeven door een instelling die voldoet aan de in het tweede lid bedoelde eisen.

Artikel 2

[Vervallen per 22-04-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2004.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling liquidemiddelenbeheer rechtspersonen ex artikel 45, tweede lid, CW 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina