Besluit volmacht aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers)

[Regeling vervallen per 18-02-2011.]
Geldend van 03-09-2004 t/m 17-02-2011

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel gevestigd is te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verleent aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de volmacht om in het kader van de uitvoering van de volgende regelingen namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-02-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

  • regelingen:

Artikel 2

[Vervallen per 18-02-2011]

UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 18-02-2011]

UWV is bevoegd tot het doorverlenen van volmacht aan bij UWV in dienst zijnde functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 18-02-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 april 2004.

Namens de Staat der Nederlanden,
de

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina