Regeling vaststelling telformulier aantal geïndiceerde leerlingen

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 18-09-2004 t/m 22-01-2014

Regeling vaststelling telformulier aantal geïndiceerde leerlingen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Vaststelling telformulier aantal geïndiceerde leerlingen

[Vervallen per 23-01-2014]

Het formulier met nummer CFI 54036 is van toepassing voor Regionale expertisecentra welke ten behoeve van de opgave van het aantal leerlingen dat in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan 1 oktober een bevestigende beoordeling als bedoeld in artikel 28c, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra heeft ontvangen.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling en de toelichting zullen in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking drie dagen na publicatie in het Gele katern en werkt terug tot en met 1 augustus 2004.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling telformulier aantal geïndiceerde leerlingen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina