Vaststellingsregeling samenstelling regionale examencommissies VTS-operators 2004

[Regeling vervallen per 13-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 02-09-2004 t/m 31-12-2004

Beschikking, houdende de vaststelling van de samenstelling van de regionale examencommissies verantwoordelijk voor het afnemen van examens ter verkrijging van een regionale kwalificatie, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

Artikel 1

[Vervallen per 13-07-2005]

De samenstelling van de regionale examencommissies, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), is voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 als volgt:

 • 1 de regionale examencommissie voor het Havenschap Delfzijl/Eemshaven (Groningen Seaports):

  • a. voorzitter:

   Wessel van der Kooi, te Delfzijl;

  • b. secretaris:

   Geert Jan Reinders, te Appingedam;

  • c. leden:

   Marinus Harm Willem Bosch, te Zwaag

   Johannes Pieter Greveling, te Den Helder

   Erik de Haan, te Anna Paulowna

   Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn

   Wessel van der Kooi, te Delfzijl

   Dolf Nijhoff, te Exloo

   Wilhelmus Antonius Johannes Pijnenburg, te Schagen

   Geert Jan Reinders, te Appingedam

   Wim Tepper, te Delfzijl

   Charlotte Vierenhalm, te Delfzijl

   Jan Zoethout, te Sappemeer;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn;

  • e. plaatsvervangend secretaris

   Charlotte Vierenhalm, te Delfzijl.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest bij het Havenschap Delfzijl/Eemshaven (Groningen Seaports), Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl.

 • 2 de regionale examencommissie voor Havenbedrijf Rotterdam N.V.:

  • a. voorzitter:

   mr. Jacob Cornelis Lems, te ’s-Heer Hendrikskinderen;

  • b. secretaris:

   Pieter de Korte, te Heenvliet;

  • c. leden:

   Pieter de Korte, te Heenvliet

   mr. Jacob Cornelis Lems, te ’s-Heer Hendrikskinderen

   Johan K. Meier, te Schiedam

   Anita Petra Ritstier, te Capelle aan den IJssel

   Jan Johannes Schmal, te Rotterdam

   Kornelis Starre, te Vlaardingen

   Reinier Jan de Vries, te Ridderkerk;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Reinier Jan de Vries, te Ridderkerk;

  • e. plaatsvervangend secretaris:

   Anita Petra Ritstier, te Capelle aan den IJssel.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., Divisie Rotterdam Port Authority, Afdeling Verkeersmanagement, Postbus 6622, 3002 AP, Rotterdam.

 • 3 de regionale examencommissie voor de Gemeentelijke Dienst Stadsbeheer ‘s-Gravenhage:

  • a. voorzitter:

   Hendrik de Roo, te Zoetermeer;

  • b. secretaris:

   Petra Troost, te ’s-Gravenhage;

  • c. leden:

   Adriaan Blom, te Hurwenen

   Tom Herbschleb, te Hoogvliet

   Pieter de Korte, te Heenvliet

   Willem Kuperus, te Alphen aan de Rijn

   Wilhelmus Hermanus

   Maria van ’t Padje, te Rotterdam

   Martin Cornelis Prot, te ’s-Gravenhage

   Hendrik de Roo, te Zoetermeer

   Petra Troost, te ’s-Gravenhage

   Gerardus Arnoldus Gertrudis Wassink, te Rotterdam;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Martin Cornelis Prot, te ’s-Gravenhage;

  • e. plaatsvervangend secretaris:

   Willem Kuperus, te Alphen aan de Rijn.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest bij de Gemeentelijke Dienst Stadsbeheer ’s-Gravenhage, Visafslagweg 1, 2583 DM Scheveningen.

 • 4 de regionale examencommissie voor de directie Noord-Nederland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, met betrekking tot het werkgebied van de verkeersdienst Waddenzee:

  • a. voorzitter:

   Marieke Josien Tjoelker, te Groningen;

  • b. secretaris:

   Dirk Gerardus Lijsenaar, te Harlingen;

  • c. leden:

   Marinus Harm Willem Bosch, te Zwaag

   Frans de Gorter, te Harlingen

   Johannes Pieter Greveling, te Den Helder

   Erik de Haan, te Anna Paulowna

   Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn

   Dirk Gerardus Lijsenaar, te Harlingen

   Dolf Nijhoff, te Exloo

   Geert Jan Reinders, te Appingedam

   Marieke Josien Tjoelker, te Groningen

   Klaas Sietse van der Weide, te Kimswerd;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Erik de Haan, te Anna Paulowna;

  • e. plaatsvervangend secretaris:

   Klaas Sietse van der Weide, te Kimswerd.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest bij de afdeling Scheepvaartzaken van de dienstkring Waddengebied Friesland, Jacob Catsplein 3, 8913 CS Leeuwarden.

 • 5 de regionale examencommissie voor de Nautische Sector van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam:

  • a. voorzitter:

   Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn;

  • b. secretaris:

   Marinus Harm Willem Bosch, te Zwaag;

  • c. leden:

   Herman Lambert Anker, te Velserbroek

   Cees de Baare, te IJmuiden

   Marinus Harm Willem Bosch, te Zwaag

   Johannes Pieter Greveling, te Den Helder

   Willem Groeneveld, te Heerhugowaard

   Patricia Irene Haks, te Amsterdam

   Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn

   Hendrik Kroese, te Alkmaar

   Rene Rensenbrink, te Zaandam

   Christiaan Laurentius de Rijk, te Velserbroek

   Eric Jan Ruisaard, te Amersfoort

   Maarten Verkiel, te Dordrecht;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Eric Jan Ruisaard, te Amersfoort;

  • e. plaatsvervangend secretaris:

   Hendrik Kroese, te Alkmaar.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Nautische Sector, De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam.

 • 6 de regionale examencommissie voor de Rijkszeehavens Den Helder, met betrekking tot het werkgebied van het VBS-Den Helder:

  • a. voorzitter:

   Erik de Haan, te Anna Paulowna;

  • b. secretaris:

   Evert Philippus Albert Prijs, te Wieringerwerf;

  • c. leden:

   Marinus Harm Willem Bosch, te Zwaag

   Johannes Pieter Greveling, te Den Helder

   Erik de Haan, te Anna Paulowna

   Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn

   Dirk Gerardus Lijsenaar, te Harlingen

   Dolf Nijhoff, te Exloo

   Evert Philippus Albert Prijs, te Wieringerwerf

   Geert Jan Reinders, te Appingedam

   Marieke Josien Tjoelker, te Groningen;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Geert Jan Reinders, te Appingedam;

  • e. plaatsvervangend secretaris:

   Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest in het Havenkantoor, Fort Harssens, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder.

 • 7 de regionale examencommissie voor de directie Zeeland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, met betrekking tot het werkgebied Westerschelde en haar mondingen en het kanaal van Gent naar Terneuzen:

  • a. voorzitter

   Henri Gerrit Haverkamp, te Vlissingen;

  • b. secretaris:

   Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel;

  • c. leden:

   Henricus Josephus Maria Adan, te Middelburg

   Machiel Josephus Arnold, te Vlissingen

   Marinus Willem van Belzen, te Oost-Souburg

   Richard Alexander van Belzen, te Goes

   Theophilus Fredericus Blommaert, te Hulst

   Fransiscus Theodorus Johannes Cornelis Cloosterman, te Middelburg

   Henri Gerrit Haverkamp, te Vlissingen

   Gerrit Jumelet, te Hellevoetsluis

   Gerard Kaashoek, te Philippine

   Anton Kink, te Vlissingen

   Alexander Minneboo, te Middelburg

   Harm Willem Karel Mulder, te Middelburg

   Arjan Nico Gerard Martinus van Nassau, te Vlissingen

   Diana Helena de Nooijer-Kwaytaal, te Middelburg

   Nelleke Parinussa-Bakker, te Middelburg

   Jan Johannes Paulus Poelstra, te Oost-Souburg

   Pier Salverda, te Goes

   Pieter Scherpenisse, te Terneuzen

   Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel

   Lambertus Emiel Peter Trommelen, te Koudekerke

   Wouter Vastrick, te Vlissingen

   Frederik Veldman, te Oost-Souburg

   Willem Jan Verburg, te Terneuzen

   Hendrikus Johannes Visser, te Wolphaartsdijk

   Jacobus Jan Marinus Weststrate, te Wemeldinge;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Henricus Josephus Maria Adan, te Middelburg;

  • e. plaatsvervangende secretarissen:

   Nelleke Parinussa-Bakker, te Middelburg

   Gerard Kaashoek, te Phillipine.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest bij de directie Zeeland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Commandoweg 50, 4381 BH Vlissingen.

 • 8 de regionale examencommissie voor Zeeland Seaports:

  • a. voorzitter:

   Lambert Kars, te Terneuzen;

  • b. secretaris:

   Johannes van der Hart, te ’s-⁠Gravenpolder;

  • c. leden:

   Albert Jan van Asch, te Vlissingen

   Jan van Dalen, te Vlissingen

   Christofel Hendrik Danielse, te Vlissingen

   Johannes van der Hart, te ’s-⁠Gravenpolder

   Lambert Kars, te Terneuzen

   Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Albert Jan van Asch, te Vlissingen;

  • e. plaatsvervangend secretaris:

   Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest bij Zeeland Seaports, Engelandweg 55, havennr. 1199, Vlissingen-Oost, Postbus 1056, 4388 ZH Oost-Souburg.

 • 9 de regionale examencommissie voor het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, met betrekking tot het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’:

  • a. voorzitter:

   Nicolaas Koedam, te Hoogvliet;

  • b. secretaris:

   Aart Marinus van Zanten, te Dordrecht;

  • c. leden:

   Petrus Cornelius Bernardus Maria de Bot, te Beuningen

   Gerard Christiaan de Bruijn, te Kapelle

   Frans de Gorter, te Harlingen

   Egbert Lambert IJmker, te Hilversum

   Nicolaas Koedam, te Hoogvliet

   Egbert Anne Middendorp, te Vianen

   Ewold Willem Netel, te Amsterdam

   Leendert Cornelis Peute, te Beusichem

   Adriaan Pieter Schouwenaar, te Dordrecht

   Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel

   Robert Johan de Vries, te Arnhem

   Andries Jacob Afinus Westrik, te Hardinxveld

   Arnold de With, te Valburg

   Aart Marinus van Zanten, te Dordrecht;

  • d. plaatsvervangend voorzitter:

   Robert Johan de Vries, te Arnhem;

  • e. plaatsvervangend secretaris:

   Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Deze regionale examencommissie is gehuisvest in het kantoor van Rijkswaterstaat, afdeling Scheepvaartzaken, Van Leeuwenhoekweg 20, 3316 AV Dordrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 13-07-2005]

De voorzitters van de in artikel 1 genoemde regionale examencommissies stellen in overleg met de secretarissen van die examencommissies een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificaties.

Artikel 4

[Vervallen per 13-07-2005]

De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 januari 2003, nr. G/V-02/009248, houdende vaststelling van de samenstelling van de regionale examencommissies verantwoordelijk voor het afnemen van examens ter verkrijging van een regionale kwalificatie, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234) (Stcrt. 6) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 13-07-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

G.H.O. van Maanen

Terug naar begin van de pagina