Vaststellingsregeling aanwijzing gecommitteerden VTS-operators 2004

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 02-09-2004 t/m 31-12-2004

Beschikking, houdende de aanwijzing van gecommitteerden die toezicht houden op de examens, bedoeld in artikelen 9, 15 en 16, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

Artikel 1

[Vervallen per 09-07-2005]

Voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 worden aangewezen als gecommitteerden die toezicht houden op de examens, bedoeld in de artikelen 9, 15 en 16, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234):

 • a. voorzitter:

  Goffe Halma, te Hoek van Holland;

 • b. secretaris en plaatsvervangend voorzitter:

  Hendrik Jacobus Zijderveld, te Den Helder;

 • c. leden:

  Klaas van der Donk, te Leek

  Hans Albert Dijkhuizen, te Den Helder

  Peter Constant van Goor, te Hattem

  Goffe Halma, te Hoek van Holland

  Tom Herbschleb, te Hoogvliet

  Aart Dirk Frans Hiemstra, te Wijk aan Zee

  Ernst Derk August Lamberty, te Velsen-Zuid

  Anthony Peter Margadant, te ’s-Gravenhage

  Arie Nootenboom, te Purmerend

  Arie Maarten Roeleveld, te ’s-Gravenhage

  Willem Verbaan, te Ouderkerk aan den IJssel

  Hendrik Jacobus Zijderveld, te Den Helder.

Artikel 3

[Vervallen per 09-07-2005]

De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 januari 2003, nr. G/V-02/009249, houdende aanwijzing van gecommitteerden die toezicht houden op de examens, bedoeld in de artikelen 9, 15 en 16, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234) (Stcrt. 6) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 09-07-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

G.H.O. van Maanen

Terug naar begin van de pagina