Vaststellingsregeling samenstelling landelijke examencommissie VTS-operators 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 02-11-2005 t/m 31-12-2013

Beschikking, houdende de vaststelling van de samenstelling van de landelijke examencommissie verantwoordelijk voor het afnemen van examens ter verkrijging van het basisdiploma, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

De samenstelling van de landelijke examencommissie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, is voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 als volgt:

 • a. voorzitter:

  Jacobus Maat, te Hendrik Ido Ambacht;

 • b. secretaris:

  Maarten Verkiel, te Dordrecht;

 • c. leden:

  Johannes Petrus Aarts, te Spijkenisse

  Hendrik Dirk van Aggelen, te Wageningen

  Adrianus van Alem, te Tiel

  Herman Lambert Anker, te Velserbroek

  Cornelis Gerrit de Baare, te IJmuiden

  Johnny Theodorus Bekker, te Maassluis

  Richard Alexander van Belzen, te Goes

  Evert Andreas van den Berg, te Middelburg

  Franciscus Petrus Cornelis Bosch, te Lekkerkerk

  Marinus Harm Willem Bosch, te Zwaag

  Petrus Cornelius Bernardus Maria de Bot, te Beuningen

  Willem Broere, te Vlaardingen

  Gerard Christiaan de Bruijn, te Kapelle

  Teunis Burger, te Streefkerk

  Jan van Dalen, te Vlissingen

  Jacob Hendrik Dekker, te Amsterdam

  Claudia Anke Martina Dönzelmann, te Amsterdam

  Johannes Pieter Greveling, te Den Helder

  Willem Groeneveld, te Heerhugowaard

  Erik de Haan, te Anna Paulowna

  Martijn Hage, te Vlissingen

  Ronald Arthur Hamstra, te Hoek van Holland

  Franciscus Joseph Heijlaerts, te Dordrecht

  Klaus voor ’t Hekke, te Beuningen

  John Hollander, te Rotterdam

  Hendricus Cornelis Leonardus Huisman, te Druten

  Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn

  Daniel Robert Iken, te Sommelsdijk

  Frank Peter Janssen, te Utrecht

  Cornelis de Jong, te Vierpolders

  Cornelis Joppe, te Maassluis

  Gerard Kaashoek, te Philippine

  Lambert Kars, te Terneuzen

  Nicolaas Koedam, te Hoogvliet

  Sybrandus Cornelis Konijn, te Zwaagdijk

  Wessel van der Kooi, te Delfzijl

  Pieter de Korte, te Heenvliet

  Karel Hugo Kuiper, te Hoek van Holland

  Martin Hans Kees Lathouwers, te Oud Beijerland

  Jacobus Maat, te Hendrik Ido Ambacht

  Wijnand ’t Mannetje, te Ouddorp

  Hendrik Mastenbroek, te Nieuwegein

  Egbert Anne Middendorp, te Vianen

  Cornelis Maarten Minnes, te Den Helder

  Harm Willem Karel Mulder, te Middelburg

  Arjan Nico Gerard Marie van Nassau, te Vlissingen

  Wilhelmus Hermanus Maria van ’t Padje, te Rotterdam

  Leendert Cornelis Peute, te Beusichem

  Martin Cornelis Prot, te ’s-Gravenhage

  Geert Jan Reinders, te Appingedam

  René Bernhard Rensenbrink, te Zaandam

  Willem Cornelis Risseeuw, te Hellevoetsluis

  Erik Jan Ruisaard, te Amersfoort

  Julian Mac Donald Sallows, te Sint Maarten

  Johannus Albertus van Schalkwijk, te Alkmaar

  Pieter Scherpenisse, te Terneuzen

  Adriaan Pieter Schouwenaar, te Dordrecht

  Peter Johan de Snaijer, te Hoek van Holland

  Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel

  Leonardus Petrus Gerardus Stenssen, te Dordrecht

  Pieter Gerrit Sterrenburg, te Goes

  Jan van den Tempel, te Dordrecht

  Geerhardus van der Tempel, te Hoek van Holland

  Maarten Verkiel, te Dordrecht

  Jacobus Maria de Vos, te Spijkenisse

  Reinier Jan de Vries, te Ridderkerk

  Dirk Johannes van Weelden, te Spijkenisse

  Jacobus Jan Marinus Weststrate, te Wemeldinge

  Paul Wielders, te Hoek van Holland

  Arnold de With, te Valburg

  Egbert Lambert IJmker, te Hilversum

  Jan Zoethout, te Groningen;

 • d. plaatsvervangende voorzitters:

  Evert Andreas van den Berg, te Middelburg

  Johannes Pieter Greveling, te Den Helder

  Erik de Haan, te Anna Paulowna

  Catharinus Bart Hulshof, te Hoorn

  Lambert Kars, te Terneuzen

  Nicolaas Koedam, te Hoogvliet

  Pieter de Korte, te Heenvliet

  Martin Cornelis Prot, te ’s-Gravenhage

  Geert Jan Reinders, te Appingedam

  Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel

  Pieter Gerrit Sterrenburg, te Goes

  Maarten Verkiel, te Dordrecht

  Reinier Jan de Vries, te Ridderkerk;

 • e. plaatsvervangend secretaris:

  Cornelis Martinus Stedehouder, te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De voorzitter stelt in overleg met de leden van de examencommissie een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van het basisdiploma en het afnemen van de herhalingtoets tot instandhouding van de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Het secretariaat van de landelijke examencommissie is gehuisvest bij het Bureau NNVO, Postbus 424, 3100 AK, Schiedam.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Na de inwerkingtreding van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer berust deze beschikking op artikel 11, derde lid, van dat besluit.

 • 2 [Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 januari 2003, nr. G/V-02/009247, houdende vaststelling van de samenstelling van de landelijke examencommissie verantwoordelijk voor het afnemen van examens ter verkrijging van het basisdiploma, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234) (Stcrt. 6) wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

G.H.O. van Maanen

Terug naar begin van de pagina