Warenwetregeling etikettering levensmiddelen in verband met verordening (EG) 608/2004

[Regeling vervallen per 21-01-2005.]
Geldend van 21-08-2004 t/m 20-01-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 augustus 2004, nr. VGB/VL 2501146, houdende de Warenwetregeling etikettering levensmiddelen in verband met verordening (EG) 608/2004

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken;

Gelet op verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 2004 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en voedselingrediënten met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters en/of fytostanolesters (PbEU L 97), alsmede op artikel 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) 608/2004: verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 2004 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en voedselingrediënten met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters en/of fytostanolesters (PbEU L 97).

Artikel 3

[Vervallen per 21-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 21-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling etikettering levensmiddelen in verband met verordening (EG) 608/2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina