Wijzigingsbesluit Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (aanpassing zogenoemde garantiefactor)

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geldend van 30-09-2004 t/m 08-03-2007

Besluit van 3 augustus 2004 tot wijziging van het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening in verband met een aanpassing van de zogenoemde garantiefactor

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2004, directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/04/45148;

Gelet op artikel 8, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2004, nummer W12.04.0272/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juli 2004, directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/04/51078;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening.]

Artikel II

[Vervallen per 09-03-2007]

Artikel 4 van het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening is van toepassing over het subsidiejaar 2004, met dien verstande dat toepassing van genoemd artikel leidt tot verrekening van reeds over dat jaar verleende subsidie met de wijziging van de subsidie, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de wet over het jaar 2004.

Artikel III

[Vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 september 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting en de bijlage in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 augustus 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i.,

S. M. Dekker

Uitgegeven de vijfde augustus 2004

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina