Besluit vaststelling Beleidsvoornemen Gemeentelijke Samenwerking

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 08-08-2004 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 3 augustus 2004, nr. DJZ/BR 1321-04, tot vaststelling van een beleidsvoornemen op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Beleidsvoornemen Gemeentelijke Samenwerking)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10 en 2.6.13 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.6.13 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van gemeentelijke samenwerking geldt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2008 het bij dit besluit behorende beleidsvoornemen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Het bij dit besluit behorende beleidsvoornemen kan worden opgevraagd bij de Directie Mensenrechten en Vredesopbouw, Afdeling Vredesopbouw en Goed Bestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

,

R.G. de Vos

Bijlage Beleidsvoornemen Gemeentelijke Samenwerking

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Op te vragen bij de Directie Mensenrechten en Vredesopbouw, Afdeling Vredesopbouw en Goed Bestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Terug naar begin van de pagina