Besluit vaststelling subsidieplafonds 2005–2014 onderhoud monumenten

[Regeling vervallen per 05-03-2005.]
Geldend van 08-08-2004 t/m 04-03-2005

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 28 juli 2004, nr. WJZ/2004/33172 (8152), houdende vaststelling van subsidieplafonds 2005 tot en met 2014 op grond van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten (Besluit vaststelling subsidieplafonds 2005–2014 onderhoud monumenten)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2a van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2005]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 3 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten in het jaar 2005 wordt vastgesteld op 4 miljoen euro.

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2005]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 11 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten in de jaren 2005 tot en met 2014 wordt vastgesteld op 5,5 miljoen euro per jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 05-03-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling subsidieplafonds 2005–2014 onderhoud monumenten.

Artikel 4

[Vervallen per 05-03-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina