Mandaatbesluit LNV Directie Visserij

[Regeling vervallen per 23-04-2005.]
Geldend van 04-08-2004 t/m 22-04-2005

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 juli 2004, nr. TRCJZ/2004/4742, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Directie Visserij (Mandaatbesluit LNV Directie Visserij)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-04-2005]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 2

[Vervallen per 23-04-2005]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Visserij, het hoofd Bedrijfsvoering en maritieme zaken van de directie Visserij, en het hoofd van de afdeling rederij van de directie Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het aangaan van huurovereenkomsten voor bedrijfsvaartuigen en andere huurovereenkomsten welke ten dienste zijn van de afdeling rederij;

  • b. het aangaan van hulp- en bergingsovereenkomsten ten behoeve van schepen van de afdeling rederij;

  • c. het verlenen van toestemming tot hulpverlening of berging.

Artikel 3

[Vervallen per 23-04-2005]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Visserij en het hoofd van de Sector Regelingen Zeevisserij van de directie Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 23-04-2005]

De ondertekening, bedoeld in artikelen 1 tot en met 3, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR VISSERIJ,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VISSERIJ,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD BEDRIJFSVOERING EN MARITIEME ZAKEN VAN DE DIRECTIE VISSERIJ,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD AFDELING REDERIJ VAN DE DIRECTIE VISSERIJ,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD SECTOR REGELINGEN ZEEVISSERIJ,’.

Artikel 5

[Vervallen per 23-04-2005]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 januari 2003, nr. TRCJZ/2003/235 (Stcrt. 2003, nr. 24), houdende mandaatverlening aan ambtenaren van de directie Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 23-04-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 23-04-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Visserij.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juli 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina