Instellingsbesluit baten-lastendienst JUSTIS

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën van 21 juli 2004, nr. DDS 5298881, tot instelling van de baten-lastendienst Dienst JUSTIS

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Dienst JUSTIS

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina