Verlenging beleidsregel Toetsingskader Plan van Scholen 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 30-07-2004 t/m 31-07-2008

Verlenging beleidsregel Toetsingskader Plan van Scholen 2005 - 2006

A. Opschuiven schooljaren en data

[Vervallen per 01-08-2008]

Door deze verlenging schuiven de in de beleidsregel opgenomen schooljaren en data uiteraard met een jaar op. Concreet betekent dit het volgende:

  • Alle data genoemd onder 3.2. ”Nieuw voor oud-beleid” schuiven met één jaar op;

  • Steeds waar gesproken wordt over ”het Plan van Scholen 2005-2007” komt dit te luiden: ”het Plan van Scholen 2006-2008”;

  • De indieningsdatum voor aanvragen wordt: vóór 1 januari 2005;

  • De datum voor versnelde afwijzing wordt: vóór 1 februari 2005.

B. Actualisering noten

[Vervallen per 01-08-2008]

De regelingen waarnaar bij de noten wordt verwezen komen te luiden:

(2) en (9): Regeling VO/BenB/2004/27863, Gele katern nr. 13 van 28 juli 2004 (Toetsingskader verplaatsing, omzetting, enz. ex artikel 75 WVO);

(3): Regeling VO/BenB/2004/27865, Gele katern nr. 13 van 28 juli 2004 (Verlenging en wijziging beleidsregel procedures intrasectorale programma’s en het laten verzorgen van onderwijsprogramma vbo door een andere school voor vbo per 1 augustus 2004).

C. Actualisering aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-08-2008]

De onder 5.1 Algemeen vermelde formulieren van CFI worden vernummerd naar: 54965 1 t/m 3 en 54967.

Deze formulieren en het daarbij behorende statistisch materiaal zijn pas eind september/begin oktober 2004 beschikbaar.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina