Besluit mandaatverlening directeur-generaal Voedsel en Waren Autoriteit

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-07-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2004, nr. VGB/VL 2496921, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit is bevoegd ter zake van het eerste lid ondermandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, dienstonderdeel Keuringsdienst van Waren.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze:

  de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit,’

  onderscheidenlijk

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze:

  de algemeen directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, dienstonderdeel Keuringsdienst van Waren,’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 27 mei 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina