Wet kinderopvang

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.18

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet kinderopvang
  Artikel 93
 2. Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
  Artikel XXIV

Verwijzingen naar Paragraaf 3

  Verwijzingen naar Afdeling 2

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-01-2020)

   Opmerking

   Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   01-01-2016 Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
   Vervallen 04-05-2015 Stb. 2015, 177 34045 10-12-2015 Stb. 2015, 517
   01-08-2010 Nieuw 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297
   Naar boven