Wet kinderopvang

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.66a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4

  1. Wet kinderopvang
    Artikel 1.48
  2. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  1. Wet kinderopvang
    Artikelen 1.67a, 3.5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 10-12-2015 Stb. 2015, 517
Nieuw 04-05-2015 Stb. 2015, 177 34045 10-12-2015 Stb. 2015, 517
Naar boven