Wet kinderopvang

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 2

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.87, 87

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4

 1. Wet kinderopvang
  Artikel 1.48
 2. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.67a, 3.5

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-10-2004 Nieuwe-regeling 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Geldt voor kalenderjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.1)
Naar boven