Wet kinderopvang

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.53

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling Wet kinderopvang

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
  Artikel: 2
 2. Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang
  Artikelen: 8, 9
 3. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.45, 1.46, 1.48, 1.56b, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66, 1.72, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 2

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.48, 45, 46, 62, 63, 65, 66, 90, 90a, 91, 92
 2. Regeling Wet kinderopvang
  Artikel 11
 3. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikelen 10d, 2, 8

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Wet kinderopvang
  Artikel 1.87

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.67a, 3.5
Terug naar begin van de pagina