Wet kinderopvang

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.9

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit kinderopvangtoeslag
 2. Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen 14, 28

Verwijzingen naar Paragraaf 2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  1. Wet kinderopvang
   Artikelen 1.67a, 3.5
Terug naar begin van de pagina