Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 3

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Wet kinderopvang
    Artikelen: 1.67a, 47a, 61, 67a, 72, 87

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309
01-08-2010 Vernummering 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297 Alg. 1
Vervallen 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297
30-10-2004 Nieuwe-regeling 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Voorheen hoofdstuk 7.1)
  2. Geldt voor kalenderjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.2)
Naar boven