Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 23-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.9

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 2

  1. Wet kinderopvang
    Artikel 1.46

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet kinderopvang
    Artikelen 1.67a, 47a, 61, 67a, 72, 87

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vernummering 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 Alg. 1
01-07-2013 Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 253 33538 26-06-2013 Stb. 2013, 254

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 98.
    De wijziging is in werking getreden op 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297). De wijziging wordt niet getoond, omdat het artikel nog niet in werking is getreden.1)
Naar boven