Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.6a

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet kinderopvang
    Artikelen 1.67a, 47a, 61, 67a, 72, 87

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Vervallen 13-10-2011 Stb. 2011, 479 32693 13-10-2011 Stb. 2011, 479
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 327 33212 24-08-2012 Stb. 2012, 387
29-10-2011 t/m 01-01-2010 Nieuw 13-10-2011 Stb. 2011, 479 32693 13-10-2011 Stb. 2011, 479
Naar boven