Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.2

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
    Artikel: 1
  2. Wet kinderopvang
    Artikel: 92b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet kinderopvang
    Artikelen 1.67a, 47a, 61, 67a, 72, 87

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Nieuw 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309
01-01-2013 Vervallen 18-07-2009
samen met
07-07-2010
Stb. 2009, 345
samen met
Stb. 2010, 297
31874 18-07-2009 Stb. 2009, 345
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 616 33014 12-12-2011 Stb. 2011, 617
01-08-2010 Vernummerd-wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 90a.1)
Naar boven