Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

  1. Wet kinderopvang
    Artikel: 1.72
  2. Wet klachtrecht cliƫnten zorgsector
    Artikel: 3c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet kinderopvang
    Artikel 93

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Vervallen 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309
01-08-2010 Nieuw 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297
Naar boven