Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Regeling Wet kinderopvang
  Artikel: 11g
 2. Wet kinderopvang
  Artikelen: 2.2, 2.20, 2.21, 2.23, 2.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet kinderopvang
  Artikel 93

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 2.19, 2.28, 2.29, 2.4a, 3.14
 2. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Vervallen 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309
01-08-2010 Nieuw 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297
Naar boven