Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 25-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.2

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet kinderopvang
   Artikel 93

  Verwijzingen naar Afdeling 2

  1. Wet kinderopvang
   Artikelen 2.19, 2.28, 2.29, 2.4a, 3.14
  2. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
   Artikel 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2013)

  Opmerking

  Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 319 34478
  01-01-2018 Vervallen 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309 Alg. 1
  01-01-2017 Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 319 34478 06-10-2016 Stb. 2016, 363
  01-07-2013 Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 253 33538 26-06-2013 Stb. 2013, 254
  01-01-2012 Nieuw 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 12-12-2011 Stb. 2011, 617

  Opmerkingen

  1. Artikelen XIV en XXIV van Stb. 2017/252 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
  Naar boven