Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 2

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen 10, 3
 2. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.61, 1.87
 3. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Bijlage : Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  Terug naar begin van de pagina