Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.56a

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.48, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 2

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.45, 1.66, 45, 46, 62, 63, 65, 66, 90, 90a, 91, 92
 2. Regeling Wet kinderopvang
  Artikel 11
 3. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikelen 14, 8
 4. Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen 10, 3
 2. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.61, 1.87
 3. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Bijlage : Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  Terug naar begin van de pagina