Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.5

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen 14, 28
 2. Wet kinderopvang
  Artikel 3.7

Verwijzingen naar Paragraaf 2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  Terug naar begin van de pagina