Vaststellingsregeling perioden aanvragen IOP-preadvies

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 24-07-2004 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 juli 2004, nr. WJZ 4045932, houdende vaststelling van perioden voor het aanvragen van een IOP-preadvies

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Verzoeken om een preadvies als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s kunnen worden ingediend:

  • a. voor het onderzoekprogramma Integrale Product Creatie en -Realisatie in de periode van 19 juli 2004 tot en met 13 augustus 2004;

  • b. voor het onderzoekprogramma Generieke Communicatie in de periode van 1 oktober 2004 tot en met 29 oktober 2004;

  • c. voor het onderzoekprogramma Genomics in de periode van 25 oktober 2004 tot en met 26 november 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juli 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina