Besluit NVWA en Staatstoezicht op de volksgezondheid

[Regeling vervallen per 27-06-2012.]
Geldend van 19-01-2012 t/m 26-06-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juli 2004, nr. VGB/VL 2497264, houdende aanwijzing van ambtenaren van de VWA, belast met de uitoefening van het Staatstoezicht op de volksgezondheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7a, eerste lid, van het Besluit organisatie VWA;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-06-2012]

Als ambtenaren, belast met de uitoefening van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, bedoeld in artikel 36 van de Gezondheidswet, worden aangewezen alle ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 27-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 27 mei 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 27-06-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit NVWA en Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina