Wijzigingsregeling subsidieregelingen (aanpassing subsidievoorschotten)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2004, nr. FPB/BB-2497635, houdende wijziging van enkele subsidieregelingen in verband met een aanpassing van de subsidievoorschotten

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling extra opleidingsplaats oogheelkunde.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Nationaal ICT Instituut in de Zorg.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Nederlands Kanker Instituut.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling opleiding tot specialist of tot kaakchirurg.]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling opleiding tot orthodontist.]

Artikel VIII

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling is niet van toepassing op projectsubsidies die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend.

Artikel IX

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina