Besluit taken netbeheerder landelijk hoogspanningsnet

Geldend van 01-09-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 juli 2004, nr. WJZ 4045334, inzake het verrichten van taken als bedoeld in artikel 4a van de Elektriciteitswet 1998 door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 16, tweede lid, onderdeel f, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt belast met de taak, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, met uitzondering van onderdeel c, voor zover het betreft de netwerkcapaciteit, en onderdeel d.

2. De Minister van Economische Zaken stelt de netbeheerder, bedoeld in het eerste lid, alle bij hem berustende gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak waarmee die netbeheerder op grond van het eerste lid is belast.

3. De netbeheerder, bedoeld in het eerste lid, brengt jaarlijks voor 1 mei rapport uit aan de Minister van Economische Zaken over de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid. Dit rapport bevat in ieder geval een beknopte weergave van de uitkomsten van de verrichte analyses.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan betrokkene. Van het besluit wordt kennisgeving gedaan in de Staatscourant.

Den Haag, 7 juli 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina