Besluit vacatiegelden Adviescommissie benoemingen politie

Geldend van 18-07-2004 t/m heden

Besluit vacatiegelden Adviescommissie benoemingen politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het vacatiegeld bedraagt per vergadering voor de voorzitter € 249,58 en voor de leden € 124,79, waarbij twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vacatiegelden Adviescommissie benoemingen politie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina