Vaststellingsbesluit subsidieplafond CBI 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 24-07-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 juli 2004, nr. CZ/040988a, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond CBI 2004)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 1.1.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking door het Centrum voor Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden geldt voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina